Glass System Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego systemu ścian szklanych spełniających normy P.POŻ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw. Glass system

Glass System Polska Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 1.2 "Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw"

20 wrz

 

Glass System Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego systemu ścian szklanych spełniających normy P.POŻ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.


I. CEL PROJEKTU I EFEKTY JEGO REALIZACJI

Projekt pn. „Opracowanie nowego systemu ścian szklanych spełniających normy P.POŻ” polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania nowego systemu ścian szklanych spełniających normy przeciwpożarowe. W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace eksperymentalno-rozwojowe polegające na opracowaniu całkowicie nowego sposobu mocowania szkła w profilach a także dobraniu i wykorzystaniu w ścianach specjalnego szkła przeciwpożarowego. W ramach projektu zaplanowano następujący przebieg prac badawczo rozwojowych:

  1. 1. Opracowanie założeń do nowego systemu ścian szklanych spełniających normy P.Poż i budowa prototypów systemu ścian szklanych
  2. 2. Przeprowadzenie badań w zakresie odporności ogniowej
  3. 3. Przeprowadzenie badań w zakresie wytrzymałościowo-funkcjonalnym
  4. 4. Przeprowadzenie badań w zakresie izolacji od dźwięków powietrznych
  5. 5. Opracowanie ostatecznego prototypu ścian

Prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w dwóch wariantach: 1. jednoszybowe (niższa izolacja akustyczna) 2. dwuszybowe (wyższa izolacja akustyczna). System ten będzie dedykowany tylko i wyłącznie do biur. Celem głównym projektu jest przeprowadzenie procesu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych w celu opracowania nowego systemu ścian szklanych spełniające normy P.POŻ. Projekt nie wpisuje się w żadną inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego. Realizacja projektu opiera się na zidentyfikowaniu i wydzieleniu z istniejącego rynku wąskiego segmentu, w ramach którego możliwa jest specjalizacja, bądź wykreowaniu całkowicie nowego obszaru. W tym przypadku mówi o stworzeniu niszy rynkowej jakim będzie tworzenie przestrzeni biurowych opartych o szklane konstrukcje. W rezultacie tych prac Wnioskodawca oczekuje zdobycia przewagi rynkowej.

II. WARTOŚĆ PROJEKTU

Wydatki ogółem: 503 396,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 428 600,00 PLN

III. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu z UE: 215 971,54 PLN

Mazowieckie UE