Glass System otrzymała dotację, która przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych Glass system

Glass System Polska Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu"

15 lip
IG
logo_efrr
Informujemy, że firma Glass System Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pn. Wzrost konkurencyjności Glass System Polska Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Całkowita wartość projektu: 281 344,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 211 183,00 PLN
Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Mazowieckie UE