Z dniem 14 listopada 2017 r. została wprowadzona nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa norma dotycząca wymagań izolacyjności akustycznej przegród w budynkach. Glass system

Nowa obowiązująca norma dot. wymagań izolacyjności akustycznej

02 lut

Z dniem 14 listopada 2017 r. została wprowadzona nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa norma dotycząca wymagań izolacyjności akustycznej przegród w budynkach.

Oznacza to poważne zmiany zarówno dla architektów i projektantów, jak i inwestorów. Polska Norma PN-B-02151-03:2015-10, bo o niej mowa, została wprowadzona w 2015 r. i zastąpiła normę z roku 1999, natomiast poprzez powołanie w Rozporządzeniu stała się oficjalnie obowiązująca.

Zapisy normy są obligatoryjne dla wszystkich nowo budowanych obiektów oraz przy renowacjach i rozbudowach już istniejących. Oznacza to przede wszystkim konieczność uwzględnienia nowych wymagań w projektach, m.in. obiektów biurowych, hotelowych, szpitalnych oraz wszystkich innych pomieszczeń zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Glass System Polska od początku istnienia normy projektuje swoje produkty z jej uwzględnieniem i sukcesywnie poprawia właściwości akustyczne swoich systemów tak, aby Klienci mogli być spokojni w obliczu wejścia w życie nowych przepisów.

Mazowieckie UE