Produkty

Informacje ogólne

 


Balustrady szklane stanowią istotny element nowoczesnej architektury. Ze względu na wyjątkowe walory estetyczne, są coraz częściej stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrz budynków. Tego typu konstrukcje nadają unikalny charakter obiektom mieszkalnym i komercyjnym, takim jak biura czy galerie handlowe.

Z uwagi na charakter użytkowy balustrad szklanych, podczas projektowania i montażu szczególnie istotne są aspekty bezpieczeństwa, a przede wszystkim ich wytrzymałość na obciążenia, które różnią się w zależności od miejsca zastosowania.

 

Kategoria pomieszczeń Przeznaczenie Obciążenie poziome
A Mieszkanie 0,5 kN/m
B Biurowe
C Do zebrań i zgromadzeń 1,0 kN/m (3,0 kN*)
D Handlowe
E Magazynowe 2,0 kN/m
* dotyczy C5 (pomieszczenia ogólnie dostępne dla tłumu, np. sale koncertowe, sale sportowe łącznie z trybunami) Klasyfikacja wg PN-EN 1991-1-1-2004
 

Ze względów bezpieczeństwa każda balustrada szklana powinna być wykonywana według indywidualnej dokumentacji projektowej, zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Z uwagi na to, że w balustradach całoszklanych szkło jest głównym elementem konstrukcyjnym, musi ono zapewniać stabilność konstrukcji w każdych warunkach – również w przypadku jej częściowego zniszczenia, dlatego w tego typu systemach stosuje się szkło hartowane i laminowane odpowiedniej grubości, zaś na górnej krawędzi balustrady montuje się pochwyt.

Pochwyt poza względami estetycznymi stanowi przede wszystkim element konstrukcyjny, który w razie uszkodzenia szkła utrzymuje taflę i nie dopuszcza do przerwania ciągłości balustrady. Ponadto pochwyt chroni odsłoniętą krawędź tafli w miejscu, gdzie szkło hartowane, będące składnikiem pakietu, jest najbardziej wrażliwe na uszkodzenia.

Duże znaczenie ma również sposób mocowania balustrady do konstrukcji budynku. Profil systemowy może być przytwierdzony bezpośrednio do żelbetu lub z wykorzystaniem różnego rodzaju konsoli montażowych.

Ze względu na różne rozwiązania projektowe, w ofercie Glass System dostępnych jest kilka wariantów profili. Każdy z nich został przetestowany wraz ze szkłem pod kątem wytrzymałości w różnych konfiguracjach montażowych. Celem zapewnienia bezpieczeństwa, balustrady GS Railing zostały także poddane badaniom obciążeniowym (przeniesienie sił poziomych, odporność na uderzenia).

 

GS Railing
Wytrzymałość 1,0 kN/m
Wysokość max (mm) 1300
Rodzaj szkła VSG ESG 88.2, 88.4, 1010.2, 1010.4
Dopuszczenie dokumentacja indywidualnae
 

Rodzaje produktów

Mazowieckie UE