Libra Business Centre, Warszawa

Libra Business Centre, Warszawa
Futurystyczna wizja biura jednego z banków zrealizowana została między innymi z wykorzystaniem systemów GSW Office. Projekt wymagał stworzenia wyjątkowo komfortowej i nowoczesnej przestrzeni, która sprzyjałaby intensywnej pracy ekspertów IT nadzorujących bezpieczeństwo operacji bankowych. Ważna była dobra izolacyjność akustyczna pomieszczeń i bezpieczeństwo pożarowe przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych, spójnych z wizją projektantów. W projekcie użyte zostały drzwi, ścianki przeciwpożarowe i akustyczne z rodziny GSW Office, a także balustrady GS Railing.

Galeria

Mazowieckie UE